Chcete upéct skvělou spolupráci?

Dodáváme skvělé výrobky skvělým partnerům.

Hledáme obchody, obchůdky, krámky i restaurace, kterým nabízíme naší plnou podporu a produkty.

Zde je několik základních podmínek, které pro velkoobchodní spolupráci potřebujeme naplnit.

 

VELKOOBCHODNÍ CENÍK

Pro získání přístupu k VO ceníku je nutná registrace s IČ. Po zaslání registračních údajů vše ověříme a poté Vám budou zpřístupněny velkoobchodní ceny. 

Pro zachování velkoobchodního ceníku je stanoven minimální roční odběr ve výši 20 000 Kč.

Velkoobchodní objednávky jsou vždy závazné.

 

MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA

Velkoobchodní spolupráce předpokládá, že odběratel chce nakupovat a prodávat naše výrobky a těžit ze vzájemné spolupráce.

Abychom dokázali zajistit veškerou potřebnou podporu a kvalitu služeb, stanovili jsme hodnotu minimální objednávky pro velkoobchodní partnery na 2000,- Kč. 

 

SPLATNOST FAKTUR

Velkoobchod funguje klasickým způsobem, když faktura za první objednávku je splatná předem.

Následující objednávky mají splatnost faktury nastavenou na 7 dnů.

V případě dlouhodobé spolupráce je možné fakturační dobu prodloužit, případně nastavit vzájemně vyhovující pravidla.

Souhrnná suma nezaplacených objednávek nemůže překročit 10 000,- Kč.

 

VRÁCENÁ ZÁSILKA Z DŮVODU NEPŘEVZETÍ KUPUJÍCÍM

Smluvní pokuta za nevyzvednutý balík činí 500,-Kč splatných dle splatnosti vystavené faktury.

 

REKLAMACE

Kupující je povinen si neodkladně zboží zkontrolovat a případné zjištěné závady sdělit prodejci a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží, na pozdější reklamace nemůže a nebude brán zřetel. Vadu nutno nafotit, popsat a zaslat na naši emailovou adresu : info@pekacek.cz. Vada bude posouzena a navržen konkrétní postup. Právo na reklamaci zaniká v případě, že bylo zboží kupujícím postoupeno, prodáno třetí straně. 

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023